KhoyUniversityLogo
English            
  


 

روابط عمومی و پاسخگویی به نیازها :

باتوجه به اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی ها در تنویر افکار عمومی و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و ایجاد زمینه برای تبادل اطلاعات و آگاهی ها و لزوم هماهنگی روابط عمومی ها با سازمانها و ادارات و نهاد ها در جهت ارج نهادن و تکریم ارباب رجوع ، نیاز به همکاری متقابل میان اداره روابط عمومی با مسئولان ، اساتید و دانشجویان کاملأ محسوس می باشد .

روابط عمومی ها از یک سو چشم و گوش یک سازمان تلقی می شوند و از سوی دیگر هدف و رسالت اجتماعی و حاصل فعالیتهای موسسه متبوع را به دیگران انتقال و اشاعه می دهند .

اهم وظایف روابط عمومی به شرح زیر است :

1-      فراهم نمودن زمینه به منظور آگاه ساختن دانشجویان، کارکنان، اعضاء هیئت علمی و غیر علمی دانشگاه از فلسفه وجودی واحد از طریق برنامه های تبلیغاتی ، روزنامه ها و انتشارات طبق راهنمایی های مقام مافوق .

2-      جمع آوری اطلاعات ، آمار و اخبار مربوط به اقدامات واحد وانتشار آنها به منظور آگاهی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیئت علمی از پیشرفت ها و فعالیت های دانشگاه پس از کسب مجوز انتشار از مقام مافوق .

3-      نظارت در تنظیم برنامه های سخنرانی و مصاحبه های تلویزیونی – رادیویی و مطبوعاتی رئیس واحد و احیانأ سایر مسئولین واحد .

4-      نظارت در تهیه ، انتشار و توزیع بولتن ها و بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد .

5-      نظارت بر تنظیم برنامه و اداره امور کنفرانسها ، سمینارها ، بازدیدها و فعالیت های مشابه و ایجاد هماهنگی های لازم .

6-      همکاری در تامین پرسنل مورد نیاز جهت تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از برنامه و رویدادهای مختلف اعم از افتتاح دوره ها، مراسم فراغت از تحصیل – مراسم کارمند نمونه و برنامه های مشابه .

7-      نظارت بر تهیه و نگهداری آرشیو عکس و نمودار و پوستر و به نمایش گذاشتن آنها در مراسمات مناسبت های مختلف .

8-      مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و صدور دستور استخراج مطالب اساسی به ویژه دانشگاهی توسط مسئولین مربوطه برای ارسال به مقام مافوق و سایر مسئولان واحد .

9-      ایجاد ارتباط با صاحبان منابع و بخش خصوصی جهت جلب حمایت و کمکهای مادی و معنوی آنان .

10-   برقراری ارتباط مداوم و مستمر با دفتر روابط عمومی سازمان مرکزی و سایر واحد های دانشگاهی و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور آگاهی از برنامه های علمی ، آموزشی و سمینارهای آنان و ایجاد سایر هماهنگی های لازم .

11-   همکاری در انتشار خبرنامه و یاعملکرد سالانه دانشگاه بصورت ادواری پس از تصویب مراجع ذیصلاح و مافوق .

12-   نظارت بر نحوه کار پرسنل تحت سرپرستی ، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنان.

13-   ارائه گزارش لازم از نحوه پیشرفت یا رکود و توقف فعالیت های دفتر روابط عمومی با ذکر دلایل توجیهی جهت مقام مافوق .

14-   انجام سایر امور محوله و مربوطه بنا به تشخیص و ارجاع مقام مافوق .

15-   شرکت در کلیه جلسات دانشگاه جهت هماهنگی امور .

16-   ارائه گزارش شکایات ، نارسائیها و مشکلات احتمالی موجود در سطح دانشگاه به ریاست واحد .

لازم به ذکر است به منظور آگاهی جامعه علمی کشور ،روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی از نظرات ، پیشنهادات ومقالات شما عزیزان استقبال می نماید  شماره تماس :04612551352  

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7608595
دیروز : 1021
امروز : 280
آنلاین : 55