KhoyUniversityLogo
English            
  
دفتر ارتباط با صنعت از بدو راه اندازی حدودا بیش از 5000 دانشجو و کارآموز را به مراکز صنعتی –تولیدی –اداری و .... معرفی نموده است و بازدید های مداوم و پیگیری لازم برای عزیزان و برگزاری چندین همایش منطقه و داخلی و سخرانی های علمی و مسابقات علمی دانشجویی از جمله اقدامات بعدی این دفتر می باشد.
 
حوزه فعالیت دفاتر ارتباط با صنعت واحد های دانشگاهی
1-کارآموزی، کارورزی و بازدید های علمی و تحقیقاتی
-دریافت سهمیه کارآموزی ، نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی ؛
-بستر سازیب و کاریابی برای دانشجویان ؛
-برگزاری سیمینار ها ، نمایشگاه ها و بازدید های علومی تحقیقاتی .
2.همکاری های علمی و تحقیقاتی
-برآورد نیازها ، مشکلات و مسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانت موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی؛
-ایجاد بانک اطلاعاتی و انفورماتیک از پتانسیل های موجود درداشگاه و صنایع ؛
-تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه
3.طرح ها ، قراردادها های صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت
-عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فنی ما بین دانشگاه و صنعت ؛
-برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه ؛
-ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها و فن اوری های صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی.
 

 

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7608426
دیروز : 1021
امروز : 111
آنلاین : 31