KhoyUniversityLogo
English            
  


 

 
 تصویر موجود نمی باشد  
نام و نام خانوادگی:
باقر سرداري
سمت:
مدیر امور آموزشی
مدرک:
دکتری
بیوگرافی

شرح وظایف :              

- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ادارات آموزش دانشکده ها، ‌اداره امتحانات، دفتر مطالعات و تصویب رشته، دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی)

- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای آموزشی  واحد

-  ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

-  نظارت بر عملکرد  آموزش های واحد

- نظارت برامر معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع پایه

- بررسی وضعیت و آمار مربوط به افت ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و اعلام ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون دانشگاه

- استعلام صحت نام و مدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل گردیده اند در لیست دانشگاههای معتبرنمی باشد ازمعاونت محترم آموزشی دانشگاه(ثبت نام)

- مکاتبه درخصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست، گزینش و یا معاونت محترم فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است.

- رسیدگی به درخواست ها و شکایات دانشجویان در خصوص عملکرد آموزش­ها

- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش

- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید در واحد دانشگاهی

- انجام امورات محوله از طرف معاونت محترم آموزشی  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 5505984
دیروز : 1702
امروز : 154
آنلاین : 54