KhoyUniversityLogo
English            
  


 

 
 تصویر موجود نمی باشد  
نام و نام خانوادگی:
محمد حاتم زاد
سمت:
رئیس دفتر طرح و برنامه
مدرک:
کارشناسی ارشد
بیوگرافی

1- تهیه و تنظیم برنامه دراز مدت برای دانشگاه 

2- نظارت و ارزیابی عملکرد برنامه توسعه و تعیین نقاط ضعف و قوت

3- تدوین و پیش بینی بودجه سال آتی و نظارت و ارزیابی بودجه سال جاری

4- جمع آوری و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به عملکرد بودجه پژوهشی واخذ مجوزهای لازم برای محاسبه بودجه پژوهشی در هر سال مالی

5- انجام امور مربوط به امتیاز بندی واحد

6- پذیرش مقاله و تعیین تشویقی آنها برای اساتید و دانشجویان  

   تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7611782
دیروز : 1000
امروز : 128
آنلاین : 26