صفحه اصلی:اطلاعیه ها
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 320
1396/02/09 :تاریخ انتشار


تقویم آموزشی ترم تابستان 96-95

AZADD

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد خوی

حوزه معاونت آموزشی

تقویم آموزشی ترم تابستان 96-95

زمانبندی انتخاب واحد

شروع

خاتمه

رشته های تحصیلی

شنبه 96/4/3

پنجشنبه 96/4/8

تمامی دوره ها و رشته های تحصیلی

زمانبندی حذف و اضافه واحد

شنبه 96/4/10

یکشنبه 96/4/11

تمامی دوره ها و رشته های تحصیلی

شروع کلاس ها : 96/4/10

پایان کلاس ها : 96/6/2

 

زمانبندی امتحانات :  96/6/4   الی  96/6/9

       تذکر: انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی از ساعت 08.00  الی 24.00 بر اساس زمانبندی فوق صورت خواهد گرفت. لذا دانشجویان عزیز حتماً طبق برنامه و در زمان های تعیین شده اقدام نمایند.    دفتر برنامه ریزی آموزشی                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           

محل برگزاری امتحانات پایان ترم

در نیمسال دوم 96-95

توضیحات

محل امتحان

رشته های تحصیلی

ردیف

-----

دانشکده تحصیلات تکمیلی طبقه همکف

مجموعه رشته های مهندسی عمران

1

-----

دانشکده تحصیلات تکمیلی طبقه دوم

مجموعه رشته های مهندسی مکانیک علوم پایه (شیمی)- روانشناسی

2

-----

دانشکده فنی- مهندسی

(طبقه سوم)

مجموعه رشته های معلمان، حقوق- زبان انگلیسی

3

 

-----

دانشکده علوم انسانی

(طبقه دوم)

مجموعه رشته های مدیریت و حسابداری

4

-----

دانشکده فنی و مهندسی

(طبقه دوم ضلع غربی)

مجموعه رشته های کامپیوتر- برق و

 صنایع غذایی

5

-----

دانشکده فنی و مهندسی

(طبقه دوم ضلع شرقی)

مجموعه رشته های تربیت بدنی و

مهندسی معماری

6

-----

ساختمان اداری

(طبقه سوم)

رشته پرستاری

7

 

 

 

محل برگزاری امتحانات دروس عمومی و پیش دانشگاهی

محل آزمون

زمان آزمون

استاد

جنسیت

عنوان دروس

ردیف

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 08:30

علیزاده سالطه

برادر

اندیشه اسلامی1

1

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 08:30

علیزاده سالطه

خواهر

اندیشه اسلامی1

2

تحصیلات تکمیلی- همکف

21/03/96- 08:30

رضاپورمقدم

برادر

اندیشه اسلامی1

3

تحصیلات تکمیلی- همکف

21/03/96- 08:30

رضاپورمقدم

خواهر

اندیشه اسلامی1

4

دانشکده فنی-طبقه2 شرقی

21/03/96- 08:30

وهاب پور

برادر

اندیشه اسلامی1

5

دانشکده فنی-طبقه2 شرقی

21/03/96- 08:30

وهاب پور

خواهر

اندیشه اسلامی1

6

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 08:30

علیزاده سالطه

برادر

اندیشه اسلامی 2

7

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 08:30

علیزاده سالطه

خواهر

اندیشه اسلامی 2

8

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

21/03/96- 08:30

رضاپور مقدم

برادر

اندیشه اسلامی 2

9

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

21/03/96- 08:30

رضاپور مقدم

خواهر

اندیشه اسلامی 2

10

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

21/03/96- 08:30

وهاب پور

برادر

اندیشه اسلامی 2

11

تحصیلات تکمیلی- همکف

21/03/96- 11:00

گلصنملو

برادر

تاریخ امامت

12

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

21/03/96- 11:00

حسن زاده کلشانی

برادر

تاریخ امامت

13

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

21/03/96- 11:00

اکرامیان

خواهر

تاریخ امامت

14

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 11:00

میرنجفی

خواهر

تاریخ امامت

15

دانشکده فنی-طبقه2 شرقی

21/03/96- 11:00

اکرامیان

برادر

انقلاب اسلامی

16

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

21/03/96- 11:00

اکرامیان

خواهر

انقلاب اسلامی

17

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 11:00

میرنجفی

برادر

انقلاب اسلامی

18

دانشکده فنی- طبقه 3

21/03/96- 15:00

گلصنملو

برادر

تفسیر موضوعی قرآن

19

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

21/03/96- 15:00

ابوالحسن اوغلی

برادر

تفسیر موضوعی قرآن

20

دانشکده فنی-طبقه2 شرقی

21/03/96- 15:00

ابوالحسن اوغلی

خواهر

تفسیر موضوعی قرآن

21

تحصیلات تکمیلی- همکف

21/03/96- 15:00

میرنجفی

خواهر

تفسیر موضوعی قرآن

22

تحصیلات تکمیلی- همکف

21/03/96- 15:00

وهاب پور

خواهر

تفسیر موضوعی قرآن

23

دانشکده انسانی- طبقه 2

23/03/96- 11:00

شوکتی

مختلط

فارسی عمومی

24

دانشکده انسانی- طبقه 2

23/03/96- 11:00

آقازاده

مختلط

فارسی عمومی

25

دانشکده فنی- طبقه 3

23/03/96- 11:00

صفرعلیزاده

مختلط

فارسی عمومی

26

دانشکده فنی- طبقه 3

23/03/96- 11:00

فلاحت خواه

مختلط

فارسی عمومی

27

تحصیلات تکمیلی- همکف

23/03/96- 11:00

عدل پرور

مختلط

فارسی عمومی

28

تحصیلات تکمیلی- همکف

23/03/96- 11:00

عباس زاده

مختلط

فارسی عمومی

29

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

23/03/96- 11:00

هنرور

مختلط

فارسی عمومی

30

دانشکده فنی- طبقه 3

27/03/96- 08:30

ابوالحسن اوغلی

برادر

آئین زندگی

31

دانشکده فنی-طبقه2 شرقی

27/03/96- 08:30

ابوالحسن اوغلی

خواهر

آئین زندگی

32

دانشکده انسانی- طبقه 2

27/03/96- 08:30

سالم خویی

برادر

آئین زندگی

33

دانشکده انسانی- طبقه 2

27/03/96- 08:30

سالم خویی

خواهر

آئین زندگی

34

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

27/03/96- 11:00

گلصنملو

برادر

تاریخ فرهنگ و تمدن

35

ساختمان اداری طبقه 3

27/03/96- 11:00

اکرامیان

برادر

تاریخ فرهنگ و تمدن

36

ساختمان اداری طبقه 3

27/03/96- 11:00

اکرامیان

خواهر

تاریخ فرهنگ و تمدن

37

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

27/03/96- 11:00

مهدویان

برادر

تاریخ فرهنگ و تمدن

38

دانشکده فنی- طبقه 3

27/03/96- 11:00

حسن زاده کلشانی

برادر

تاریخ فرهنگ و تمدن

39

دانشکده فنی- طبقه 3

27/03/96- 11:00

حسن زاده کلشانی

خواهر

تاریخ فرهنگ و تمدن

40

ساختمان اداری طبقه 3

27/03/96- 11:00

میرنجفی

خواهر

تاریخ فرهنگ و تمدن

41

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

27/03/96- 15:00

وهاب پور

برادر

آشنایی با دفاع مقدس

42

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

27/03/96- 15:00

محمدباقرلو

برادر

آشنایی با دفاع مقدس

43

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

27/03/96- 15:00

محمدباقرلو

خواهر

آشنایی با دفاع مقدس

44

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

27/03/96- 15:00

محبوبی

برادر

دانش خانواده

45

تحصیلات تکمیلی- همکف

27/03/96- 15:00

محبوبی

خواهر

دانش خانواده

46

دانشکده فنی- طبقه 3

27/03/96- 15:00

ابوالحسن اوغلی

برادر

دانش خانواده

47

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

28/03/96- 08:30

مجربی

مختلط

زبان خارجی عمومی

48

تحصیلات تکمیلی- همکف

28/03/96- 08:30

حیدرزادگان

مختلط

زبان خارجی عمومی

49

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

28/03/96- 08:30

باستانفر

مختلط

زبان خارجی عمومی

50

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

28/03/96- 08:30

سیداحمدشاهی

مختلط

زبان خارجی عمومی

51

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

28/03/96- 08:30

سرمد

مختلط

زبان خارجی عمومی

  52

تحصیلات تکمیلی- طبقه 2

28/03/96- 11:00

سرمد

مختلط

زبان پیش

53

تحصیلات تکمیلی- همکف

28/03/96- 11:00

سیداحمدشاهی

مختلط

زبان پیش

54

تحصیلات تکمیلی- همکف

28/03/96- 11:00

مجربی

مختلط

زبان پیش

55

دانشکده فنی- طبقه2 شرقی

03/04/96- 08:30

زهدی

مختلط

ریاضـی پیش

56

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

03/04/96- 08:30

شعاری

مختلط

ریاضـی پیش

57

دانشکده فنی- طبقه2 غـربی

07/04/96- 11:00

عدل پرور

مختلط

فارسی پیش

58

                                                                  

                                                                               دفتر برنامه ریزی آموزشی واحد خوی                                          

 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7608564
دیروز : 1021
امروز : 249
آنلاین : 57