صفحه اصلی:اطلاعیه ها
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 314
1395/07/04 :تاریخ انتشار


راهنماي پذيرفته شدگان نهايي و اهم مقررات و ضوابط آموزشي:

 

راهنماي  پذيرفته شدگان نهايي و اهم مقررات و ضوابط آموزشي

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقيت شما را در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي تبريک مي گويد.شايسته است پذيرفته شدگان عزيز با توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنماي آزمون 'فوق ليسانس'و رعايت نکات زير اقدام به ثبت نام نمايند


 
اعلام اسامي قبول شدگان بر مبناي گزينش علمي بوده و مراحل گزينش صلاحيتهاي عمومي هيچ يک از پذيرفته شدگان انجام نشده است،بنابراين چنانچه به هر دليلي ادامه تحصيل فردي از نظر گزينش صلاحيتهاي عمومي ممنوع اعلام گردد،لازم است فرد مزبور بدون هيچ گونه عذري از حضور در کلاس درس خوداري نمايد و چنانچه اعتراضي داشته باشد کتبآ به دفتر گزينش سازمان مرکزي دانشگاه اعلام و از آن طريق پي گيري نمايد


پذیرفته شدگان در ابتداي هر نيمسال ضمن مراجعه به موقع، ملزم به پرداخت شهريه مصوب دانشگاه ميباشند و شهريه متعلقه را بايد فقط به حساب بانکي که شماره آن از طرف واحد دانشگاهي اعلام مي گردد،واريز کرده و رسيد پرداخت کننده جهت انجام ثبت نام به واحد دانشگاهي ارائه نمایند 


3- در حال حاضر خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ویژه خواهران می باشد و انشاءالله در صورت فراهم شدن امکانات نسبت به راه اندازی خوابگاه برای پسران اقدام خواهد شد و دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه دانشجویی واحد مراجعه نمایند.  


4- براي فارغ التحصيلان دوره هاي مختلف تحصيلي بعد از احراز شرايط  گواهینامه همان دوره از طرف دانشگاه صادر مي شود که بر طبق ماده واحده و تبصره های آن و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات محترم دولت جمهوري اسلامي ايران مورد ارزشيابي قرار مي گيرد


5-دانشجویان عزیز موظف به رعايت کليه مقررات و ضوابط دانشگاه مي باشند و در صورت تخلف طبق مقررات رفتار خواهد شد

 

 6-اگر دانشجو در نيمسال اول ورود پس از ثبت نام از شروع به تحصيل منصرف شده و از هيچ کلاسي استفاده نکرده باشد،شهريه پرداختي وي مسترد مي گردد و در صورتي که کمتر از يک ماه از کلاس هاي درسي استفاده کرده باشد نصف شهريه دريافتي از وي ،قابل استرداد مي باشد


7- پذيرفته شدگان نبايد از نظر خدمت وظيفه عمومي و ساير قوانين و مقررات جاري کشور منع قانوني داشته باشند .تعيين احراز شرايط وظيفه عمومي براي مشمولان و صدور معافيت تحصيلي آنان بر عهده سازمان وظيفه عمومي ناجا مي باشد


8- لازم است ثبت نام شدگان دقيقآ مطابق برنامه درسي در تاريخ ها و ساعات مقرر که توسط واحد دانشگاهي اعلام مي شود در دانشگاه حضور يابند


9-عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر براي ثبت نام و اعلام آمادگي براي ثبت نام در دانشگاه و همچنين عدم مراجعه به موقع دانشجويان براي انتخاب واحد درسي در نيمسال تحصيلي طبق برنامه اعلام شده به منزله انصراف محسوب شده و قبولي و ثبت نام آنان کان لم یکن تلقي مي گردد


10- پذيرفته شدگان ملزم به رعايت کامل شئون اسلامي از نظر پوشش ،وضع ظاهر و اخلاق(با ملاحظه عرف محل تحصيل) مي باشند.همچنين بايد از نظر رفتار با مسئولان و اساتيد دانشگاه و يا يکديگر نمونه يک دانشجوي مسلمان و متعهد بوده و اسوه براي دانشجويان ساير دانشگاههاي کشور باشند. به ويژه پذيرفته شدگان خواهر لازم است با حجاب کامل اسلامي و برابر بخشنامه دولت جمهوري اسلامي در دانشگاه حضور يابند .در اين مورد لازم است مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي دقت و توجه کافي نمايند تا دانشجوي خاطي را به کميته انضباطي جهت راهنمايي و ارشاد معرفي و در صورت عدم توجه به تذکرات و تکرار خطا از دانشگاه اخراج و به مراجع ذی صلاح معرفي نمايند


11-آئين نامه ها و مقررات و بخشنامه ها و پيام هاي مسئولان دانشگاه از طريق آگهي در تابلو اعلانات دانشگاه به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد.آگاهي از مقررات و بخشنامه ها و پيامها براي کليه دانشجويان الزامي است و عدم آگاهي از آنها موجب سلب مسئوليت از دانشجويان نخواهد شد

 


12-امکان ملاقات حضوري با کليه مسئولان دانشگاه جهت رفع اشکال و دريافت پاسخ سوالات در زمانهاي پيش بيني شده هفتگي وجود دارد . بنا براین دانشجويان عزیز مي تواننددر زمانهاي تعیین شده و با رعايت سلسله مراتب به مسئولان ذيربط مراجعه نمايند


13-کلاسهاي دانشگاه با توجه به امکانات موجود عمدتا از ساعت 8 صبح تا 20 بعد از ظهر تشکيل خواهد شد


14- پذيرفته شدگان دوره های کارشناسي ارشد ناپيوسته که رشته تحصيلي مقطع کارشناسي آنان با رشته مورد پذيرش در مقطع کارشناسي ارشد تجانس نداشته باشد با نظر گروه آموزشي مربوط موظفند تعدادی واحد درسي را به عنوان دروس جبراني يا پيش نياز مازاد بر دوره کارشناسي ارشد بگذرانند


15-پذيرفته شدگانی که دوره کارشناسي را در موسسات آموزش عالي معتبر به جز واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي طي نموده اند موظفند دروس «آشنايي با کامپيوتر» و «وصاياي حضرت امام 'ره'» را نیز بگذرانند.همچنين چنانچه پذيرفته شدگان در مقطع تحصيلي قبلي درس معارف اسلامي را نگذرانده باشند موظفند اين درس را در طول دوره کارشناسي ارشد و قبل ازاخذ پايان نامه بگذرانند( ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)


16-- نظام آموزشي دانشگاه،سيستم واحدي بوده و تعداد واحد هاي درسي و سر فصلها و ريز نمرات دروس عيناً مطابق برنامه هاي مصوب وزارت علوم،تحقيقات و فناوري مي باشد


17- مجموع ساعات غيبت موجه و غير موجه دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 کل جلسات آن درس در طول نيمسال تجاوز کند.غيبت غير موجه بيش از 16/3 جلسات آن درس يا عدم شرکت در جلسه امتحان موجب منظور شدن نمره صفر آن درس مي گردد و چنانچه به تشخيص واحد دانشگاهي غيبت موجه تلقي گردد آن درس از مجموع دروس نيمسال مربوط حذف خواهد شد.به هر حال امتحان مجدد درسي که دانشجو در جلسه امتحان آن شرکت ننموده،امکان پذير نيست


18-حداقل نمره قبولي در امتحان هر درس (اعم از دروس جبراني،کمبود يا دروس اصلي)12 در سيستم 20 نمره اي مي باشدو ميانگين هر نيمسال نبايد از 14 کمتر باشد.در غير اين صورت دانشجو مشروط محسوب مي گردد و دانشجويي که در دوره کارشناسي ارشد در دو نيمسال (اعم از متوالي يا متناوب) مشروط شود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.ضمناًميانگين کل نمرات دانشجو در دوره کارشناسي ارشد بايستي از 14 بالاتر باشد،در غير اين صورت مدرکي به وي اعطا نخواهد شد


19-تقاضاي مرخصي پذيرفته شدگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت که مدارک لازم را شخصاًو يا توسط والدين،همسر ،برادر يا خواهر خود در زمان پيش بيني شده قبل از شروع نيم سال تحصيلي به واحد دانشگاهي ارائه دهند.چنانچه اين مرخصي موجب گردد دانشجو نتواند در مهلت مقرر تحصيل خود را به اتمام رساند مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود.در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته حداکثر يک نيمسال مرخصي تحصيلي اعطا مي گردد


20- طول مدت تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته (فوق ليسانس)2 سال است که با توجه به تعداد دروس جبراني و کمبودي که دانشجو نظر گروه آموزشي علاوه بر دروس اصلي دوره ملزم به گذراندن آن مي باشد،حداکثر تا يک سال دبگر قابل افزايش است.در هر حال سنوات تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته بويژه براي مشمولين نبايد از سه سال تجاوز کند


21- دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسي با نظر گروه آموزشي و رعايت ديگر مقررات مربوط و امکانات دانشگاهي انتخاب نمايد.چنانچه تعداد واحد هاي درسي دانشجو در هر نيمسال تحصيلي به علت عدم انتخاب به موقع درس ارائه شده يا حذف درس،يا عدم شرکت در جلسات امتحاني (با عذر موجه)از حداقل تعيين شده کمتر گردد آن نيمسال نيز جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب و از نظر مشروطي و ديگر مقررات،مشابه نيمسال هاي تحصيلي معمول مي باشد.

 
22-- تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي و يا همزمان با تحصيل در موسسه آموزش عالي ديگر (اعم از دانشگاه آزاد اسلامي و يا دیگر موسسات)،


23- معادل سازي دروس دانشجوياني که قبلا دروسي را در دوره کارشناسي ارشد گذرانده اند ضمن تکميل پيوست 7 و بر اساس بخشنامه شماره 28907/36 مورخ 23/2/82 انجام مي گيرد

 


24- دانشجو موظف است موضوع پايان نامه خود را بعد از نيمسال اول سال تحصيلی و قبل از شروع نيمسال سوم با نظر استاد راهنما انتخاب نمايد.موضوع پايان نامه پس از تاييد کميته تحصيلات تکميلي قطعيت مي يابد


25- دانشجو تا زماني که پايان نامه را به اتمام نرسانده و از آن دفاع نکرده ،موظف است در نيمسال هاي بعد براي آن ثبت نام نمايد


26-- چنانچه درهر مرحله اي از ثبت نام و تحصيل مشخص شود که دانشجو فاقد يکي از شرايط مربوط مقررات تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي است و يا در تکميل فرمهاي ثبت نام مطالبي خلاف واقع اظهار نموده يا پيگيري لازم را براي اخذ اصل مدرک مقطع کارشناسي و ريز نمرات مربوطه به عمل نياورده و اين مدرک را تحويل دانشگاه ننمايد بلافاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد


تذکرات مهم: 


1- نگهداري و حفاظت از کارت دانشجويي يکي از وظايف حساس بوده و در صورت مفقود شدن آن براي دانشگاه و دانشجو اشکالات فراواني فراهم مي نمايد.به ويژه کارت دانشجویی برادران که طبق دستورالعمل نظام وظيفه عمومي کارت معافيت تحصيلي آنان نيز محسوب مي شود.چنانچه کارت دانشجويي مفقود گردد دانشجوي مزبور شديداً مورد باز خواست قرار گرفته و تا زمانيکه مراحل قانوني صدور مجدد کارت طي نگردد دانشجو از شرکت در کلاس هاي آموزشي محروم خواهد شد.بديهي است صدور کارت المثني با تصويب شورا و اخذ هزينه متعلقه صورت خواهد گرفت


2- داوطلبان مشمول توجه داشته باشند چون درخواست معافيت تحصيلي براي پذيرفته شدگان بر اساس شماره ملي آنان صورت مي گيرد مي بايستي تصوير کارت ملي را به همراه ساير مدارک لازم براي ثبت نام به واحد دانشگاهي ارايه دهند و شماره ملي را با 10 رقم کامل در پيوست شماره (2) درج نمايند

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

مدارک برادران :

1. فتوکپی کارت ملی (3 سری ) 2. فتوکپی شناسنامه ( 3 سری تمام صفحات ) 3. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی (3 سری ) 4. عکس 3*4 پرسنلی ( 12 قطعه مشمولان - 6 قطعه خدمت کرده  )5. کدرهگیری و رسید ثبت نام اینترنتی دانشگاه 6. فرم های ثبت نام  7 . فتوکپی کارت پایان خدمت (3 سری )

مدارک خواهران:

 1. فتوکپی کارت ملی (3 سری ) 2. فتوکپی شناسنامه ( 3 سری تمام صفحات ) 3. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی (3 سری ) 4. عکس 3*4 پرسنلی ( 6 قطعه )5. کدرهگیری و رسید ثبت نام اینترنتی دانشگاه 6. فرم های ثبت نام

کارشناسی ارشد:

سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته 2 سال است و قابل افزایش نیست. مجوز ثبت‌نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور است و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.

پذیرفته‌شدگانی که در فرم ثبت‌نام اینترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته‌اند، باید هنگام ثبت‌نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از این سهمیه را به واحد یا مرکز دانشگاهی تحویل دهند.

پذیرفته‌شدگان نهایی همه رشته‌ها (به جز کارگردانی نمایش و نوازندگی ساز جهانی) باید در روزهای شنبه و یکشنبه 27 و 28 شهریور با همراه داشتن مدارک لازم به واحدهای پذیرفته‌شده مراجعه کنند. پذیرفته‌شدگان برای دریافت نشانی و شماره تماس واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند به سایت دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.iau.ac.ir مراجعه کنند.

مراجعه نکردن پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام در روز و ساعات تعیین‌شده به معنای انصراف از ثبت‌نام است. زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های کارگردانی نمایش و نوازندگی ساز جهانی در هنگام اعلام اسامی نهایی این رشته‌ها (بعد از انجام آزمون عملی و گزینش نهایی) اطلاع‌رسانی می‌شود.

اصل مدرک کارشناسی یا اصل گواهی تاییدشده فراغت از تحصیل، اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر آنها، عکس و مدرک مشخص‌کننده وضعیت وظیفه عمومی از جمله مدارک لازم برای ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان است.

همه پذیرفته‌شدگان باید فقط برای نمیسال اول مبلغ 118 هزار تومان را به عنوان هزینه خدمات آموزشی، به حساب دانشگاه محل قبولی واریز کنند. علاوه بر این پذیرفته‌شدگان باید مبلغ 27500 ریال حق بیمه حوادث دانشجویی را نیز به حساب دانشگاه‌ها واریز کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی‌های لازم برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای، راهنمایی‌های مورد نیاز برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های دکتری تخصصی (Ph.D) با آزمون و بدون آزمون و دکتری تخصصی پژوهش محور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج دوره‌های دکتری تخصصی (Ph.D) با آزمون و بدون آزمون و دکتری تخصصی پژوهش محور بر روی سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانیazmoon.com و sanjesh.iau.ac.ir  قرارگرفت.


مرکز سنجش و پذیرش در اطلاعیه‌ای راهنمایی‌های لازم برای پذیرفته‌شدگان این دوره‌ها را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده اگر پذیرفته‌شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون و دوره‌های دکتری پژوهش محور مدارک لازم برای ثبت‌نام را در یک هفته کامل نکنند، حذف می‌شوند. به علاوه طبق ضوابط برای پذیرفته‌شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور، تخفیف شهریه، وام، تقسیط شهریه و نقل و انتقال انجام نمی‌شود.مدارک لازم برای ثبت‌نام


مدارک لازم برای ثبت‌نام شامل اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل، اصل شناسنامه عکس‌دار و دو برگ کپی از همه صفحات شناسنامه، شش قطعه عکس 4*3، اصل و کپی کارت ملی، مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی داوطلبان مرد را مشخص کند و تکمیل و ارائه فرم‌های درخواست ثبت‌نام و تعهدات است.


داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور علاوه بر مدارک اعلام شده باید قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و تصویر حکم کارگزینی استاد راهنما را نیز ارائه دهند.زمان و محل ثبت‌نام:


پذیرفته‌شدگان نهایی باید شخصا در روز‌های دوشنبه 29 و چهارشنبه 31 شهریور برای ثبت‌نام به واحدهای مربوط که آدرس و تلفن آن‌ها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش درج شده است مراجعه کنند. بعلاوه می‌توانند برای اطلاع از چگونگی ثبت‌نام ورودی‌های جدید به سایت اینترنتی واحدهای دانشگاهی که در سامانه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند. عدم مراجعه داوطلبان به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی می‌شود هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.ضوابط مربوط به بورسیه


متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی پس از قبولی قطعی در دوره دکتری تخصصی می‌توانند با مراجعه به سایت استخدام اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اعلام نیاز واحدهای دانشگاهی درخواست بورسیه دهند.شهریه، خدمات آموزشی و حق بیمه


علاوه بر شهریه ثابت و متغیر که در هر نیمسال از دانشجویان دریافت می‌شود، دانشجویان باید در بدو ورود به دانشگاه 132هزار تومان برای هزینه خدمات آموزشی به حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز کنند. مبلغی که دانشجویان برای حق بیمه حوادث باید پرداخت کنند نیز 27500 تومان است.


در این اطلاعیه تأکید شده که مجوز انتقال میهمانی و جابجایی پذیرفته‌شدگان واحدها و مراکز بین‌المللی و برون مرزی، طبق آئین‌نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی تحت هیچ شرایطی صادر نمی‌شود.

 

محل ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی:

 

محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی: بلوار آیت الله خویی، نرسیده به پلیس راه خوی و سلماس

 

به منظور رفاه حال قبول داوطلبین محترم ادامه تحصیل در این واحد دانشگاهی، کلیه مراحل ثبت نام از اول تا آخر به صورت یکپارجه در طبقه سوم ساختمان اداری این دانشگاه طبق زمان بندی اعلام شده آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد

 

تلفن های تماس:  5-  36430001 با پیش شماره 044

 

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7608490
دیروز : 1021
امروز : 175
آنلاین : 48