صفحه اصلی:اطلاعیه ها
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 303
1394/11/07 :تاریخ انتشار


نکات لازم جهت انتخاب واحد ترم دوم 95-94

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می رساند کلیه مراحل مربوط به انتخاب واحد و بصورت اینترنتی می باشد و در خواست می شود هنگام انتخاب واحد مقررات و ضوابط مشروح ذیل را مراعات نموده تا بعدآ با مشکل آموزشی و مالی در انتخاب واحد بوجود نیاید

 

1-   انتخاب واحد کليه مقاطع تحصيلي به صورت اينترنتي مي باشد.

2-   مسئوليت ناشي از عدم رعايت پيشنياز،همنياز،سقف مجاز واحد هاي درسي ، تقدم وتاخر دروس به عهده دانشجو مي باشد و در صورت عدم رعايت موارد فوق گروه آموزشي مجاز به حذف  واحدهاي درسي بوده و شهريه پرداختي عودت داده نخواهد شد.

3-   دانشجويان عزيزتوجه ودقت کافي در انتخاب دروس خود بعمل آورده ودر صورت مشاهده هرگونه مغايرت در ليست دروس،مراتب را به مسئول رشته خود اطلاع دهند، ودروس ترمي خود را برابر ترم بندي وسرفصل ارايه شده دانشگاه اخذ نمايند. در صورت نيازقبل از انتخاب واحد با مدير گروه يا مسئول رشته در مورد انتخاب واحد خود مشاوره نمايند.

4-   دانشجويان ترم آخر مي بايست ضمن تحويل مدارک مربوط به فارغ التحصيلي به بايگاني آموزش ، در صورت نياز به انتخاب بيش از 20 واحد درسي به مسئول رشته خود مراجعه نمايند.

5-   در صورتيکه دانشجو در يک ماده درسي پيشنياز نمره مردودي کسب نمايد يازمان امتحانات آنرا حذف نمايد فقط دراين حالت مي تواند با نظر گروه آموزشي در ترم بعدي هردو درس پيشنياز و وابسته را باهم اخذ نمايد.

6-   در صورتيکه بيش از حد مقرر در آيين نامه مشروط گرديده ايد، و سايت انتخاب واحد بسته است جهت رفع مشکل قبل از انتخاب واحد به مسئول رشته خود مراجعه فرماييد.

7-   زمان انتخاب واحدنيمسال دوم 95-94:  از تاريخ03/11/94لغايت06/11/94

8-   حذف واضافه : ازتاريخ 24/11/94 لغايت 28/11/94

9-   شروع کلاسها :از 10/11/94              پايان کلاسها : 13 خرداد ماه 95

10-شروع امتحانات 16/03/95

 

 

 

 

 

نحوه پرداخت اینترنتی شهریه :

 

1 -پرداخت شهریه صرفاً به صورت اینترنتی می باشد ،

2- برای پرداخت شهریه به صورت اینترنتی نیاز به کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب و دریافت رمزدوم از دستگاه خودپرداز )ATM( بانک صادر کننده کارت خواهید داشت.

3- آدرس اینترنتی دانشگاه:www.iaukhoy.ac.ir      


زمانبندی فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم  95-94

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

ردیف

ورودی

روز و تاریخ

1

ورودی 91 و ماقبل کلیه رشته­هاو مقاطع

03/11/94

2

ورودی 92 کلیه رشته ها و مقاطع

04/11/94

3

ورودی 93 کلیه رشته هاو مقاطع

05/11/94

4

ورودی 94 کلیه رشته هاو مقاطع

06/11/94

تذکر: ثبت نام وانتخاب واحد ورودیهای بهمن94 برابر زمانبندی اعلامی از مرکز آزمون انجام خواهد گرفت

شروع ترم: 10 بهمن 1394

تاخیر در انتخاب واحد:10/11/94 لغایت 14/11/94

حذف واضافه واحد: 24/11/94 لغایت 28/11/94

پایان ترم :13/خرداد/95

زمان امتحانات: 16/03/95 لغایت 30/03/95

زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی:

04/3/95 لغایت 15/3/95

ساعت انتخاب واحد اینترنتی :از ساعت 8 صبح لغایت 12 شب

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7611843
دیروز : 1000
امروز : 189
آنلاین : 47