صفحه اصلی:اطلاعیه ها
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 288
1393/06/25 :تاریخ انتشار


اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی می رساند جلسه دفاعیه: آقای محرم اژدری  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ این دانشگاه به شرح ذیل برگزار خواهد شد .

مکان برگزاری : دانشگده کشاورزی  طبقه همکف اتاق دفاعیه

  موضوع :  ساختاری و کارکرد کاروانسراهای آذربایجان دوره صفوی

استاد راهنما : دکتر پرویز علی اصل

ساعت:30/8صبح

نام دانشجو:مریم علی خانی

موضوع:نقش قبایل در تاریخ ایران دوره اموی

استاد راهنما:دکتر مهدویان

ساعت30/10صبح

مکان برگزاری : دانشکده فنی و تاریخ برگزاری علو م کامپیوتر  : چهارشنبه -26/06/1393

نام دانشجو:اعظم قاسم بگلو

موضوع :بررسی رفتار کاربران شبکه های اجنماعی با علم داده کاوی

استاد راهنما:دکتر سیدرضا حسینی

ساعت:30/9صبح

نام دانشجو: محمد دلشاد قره قشلاق

موضوع:ارزیابی و تحلیل تکنیک های داده کاوی در آموزش

استاد راهنما:دکتر سیدرضا حسینی

ساعت:30/10صبح

مکان برگزاری : دانشکده فنی  

نام دانشجو:مینا روحنواز

موضوع:مدلسازی فرآیند بارش رواناب رودخانه قطور چای با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

استاد راهنما:دکتر عبدالرضا حاتم لو

ساعت: 30/8صبح

زمان و مکان برگزاری دفاعیه رشته تاریخ پنجشنبه مورخه 27/06/1393دانشکده علوم کشاورزی

نام دانشجو :فاطمه کریم لو

موضوع:زیج و زیج نویسی در جهان اسلام از قرن اول تا هفتم هجری

ساعت :30/8صبح

نام دانشجویان :

سعید نجف زاده- ساعت 30/9صبح

مدینه علیپور اصل-ساعت 30/10صبح

سعیده رضوی-  ساعت 30/11صبح

 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7608451
دیروز : 1021
امروز : 136
آنلاین : 47