صفحه اصلی:ترم بندی های آموزش
KhoyUniversityLogo
English            
  

  
•  (مکانیک) ترم بندي كارداني مكانيك

•  (عمران) ترم بندی مهندسی اجرایی عمران

•  (نقشه برداری) ترم بندي نقشه برداري كارداني

•  (برق الکترونیک) ارشد الکترونیک

•  (مکانیک) ترم بندي 86كارشناسي ناپيوسته تاسيسات

•  (علوم تربیتی) کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

•  (مکانیک) ترم بندي 87كارشناسي ناپيوسته تاسيسات

•  (علوم تربیتی) کارشناسی ارشد روانشناسی

•  (فیزیک) ترم بندی فیزیک اتمی 87

•  (علوم تربیتی) کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

•  (فیزیک) ترم بندی فیزیک هسته ای 87

•  (علوم تربیتی) کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی کاردانی صنایع شیمیایی

•  (معماری) اطلاعیه

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی شیمی کاربردی

•  (معماری) کاردانی پیوسته

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی علوم تجربی کاردانی

•  (معماری) کارشناسی پیوسته بهمن 95 به بعد

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی کارشناسی علوم تجربی

•  (معماری) کارشناسی ناپیوسته غیرمعماری

•  (فیزیک) ترم بندی فیزیک حالت جامد 87

•  (معماری) کارشناسی ناپیوسته فنی حرفه ای کاردانش

•  (فیزیک) ترم بندی فیزیک حالت جامد 86

•  (علوم تربیتی) کاردانی اموزش ابتدایی

•  (مکانیک) ترم بنددی مکانیک خودرو

•  (علوم تربیتی) کارشناسی ناپیوسته ابتدایی

•  (مکانیک) ترم بندی مکانیک خودرو(ادامه)

•  (علوم تربیتی) کارشناشی روانشناسی

•  (مکانیک) جدول ترم بندی ساخت وتولید

•  (عمران) ارشد مهندسی عمران- سازه1397

•  (مکانیک) ترم بندی تاسیسات

•  (عمران) کارشناسی_پیوسته_عمران

•  (برق الکترونیک) کاردانی ناپیوسته برق الکترونیک

•  (عمران) مهندسی اجرایی عمران97

•  (پرستاری) ترم بندی پرستاری

•  (مکانیک) ترم بندی مهندسی مکانیک(کارشناسی پیوسته)

•  (علوم صنایع غذایی) ترم بندی 90 به بعد

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی ارشد نانو شیمی

•  (گروه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر) ترم بندی

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی کاربردی واحد خوی

•  (برق الکترونیک) تکنولوژی الکترونیک

•  (شیمی و علوم تجربی) ترم بندی کارشناسی ارشد شیمی آلی جدید

•  (عمران) کاردانی پیوسته عمران _ کار و دانش

•  (شیمی و علوم تجربی) شیمی دارویی

•  (عمران) کاردانی پیوسته فنی حرفه ای

•  (کامپیوتر) ترم بندی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر- هوشمند

•  (پرستاری) ترم بندی پرستاری 93 به بعد

•  (کامپیوتر) ترم بندی کارشناسی ارشد نرم افزار-مدیریت داده

•  (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

•  (کامپیوتر) ترم بندی کارشناسی ورودی های 95 و ما قبل

•  (تربیت بدنی) ترم بندی تربیت بدنی-کاردانی

•  (کامپیوتر) ترم بندی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

•  (تربیت بدنی) كارشناسي علوم ورزشی پيوسته

•  (کامپیوتر) ترم بندی کارشناسی ناپیوسته

•  (تربیت بدنی) کارشناسی ناپیوسته - تربیت بدنی

•  (کامپیوتر) ترم بندی کارشناسی ورودی های 96 و مابعد

•  (برق الکترونیک) کارشناسی پیوسته مهندسی برق

•  (مدیریت دولتی , حسابداری) ترم بندي دروس مديريت دولتي )كارشناسي پيوسته براي ورودي 9315 و بعد از آن(

•  (عمران) کاردانی پیوسته 94 به بعد

•  (مدیریت دولتی , حسابداری) ترم بندی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک ی

•  (عمران) کاردانی پیوسته فنی حرفه ای عمران 94 به بعد

•  (مدیریت دولتی , حسابداری) ترم بندی ارشد مدیریت دولت ی گرایش مالیه عمومی و بودجه

•  (عمران) ترم بندی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته (91 و به بعد)

•  (مدیریت دولتی , حسابداری) ترم بندی ارشد مدیریت دولت ی گرایش خط مشی گذاری و تصمیم گیر ی  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7608555
دیروز : 1021
امروز : 240
آنلاین : 55