صفحه اصلی: اساتید
KhoyUniversityLogo
English            
  
الف: مشخصات فردي:

 

نام و نام خانوادگي:   حمیده پرتواعظم                 تاريخ تولد: 1348  محل تولد: خوی

 

مليت: ايراني                                              وضعيت تاهل: متاهل

 

آدرس: آ.غ- خوی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی خوی

 

 

 پست الكترونيك: hpartoazam@yahoo.com

 

 

ب: سوابق تحصيلي:

مقطع

كشور

نام دانشگاه

رشته تحصيلي

شروع تحصيل

خاتمه تحصيل

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

ایران

 

ایران

تهران

 

تهران پزشکی

پرستاری

 

پرستاری داخلی جراحی

1366

 

1379

1370

 

1381

 

 

پ: سوابق شغلي حرفه اي:

فعاليت

سال

طرح نیروی انسانی بيمارستان قمربنی هاشم خوی 24 ماه

مسئول آموزش ومدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دانشجو کارشناسی ارشد واشتن ماموریت تحصیلی

مدیرگروه وهیات علمی پرستاری

حق التدریس در دانشگاه علوم قرانی خوی

حق التدریس در دانشگاه علامه خوئی شهرستان خوی

هیات علمی گروه پرستاری تاکنون

عضو شورای پژوهشی زنان دانشگاه آزاد خوی

1372-1370

1379-1372

1381-1379

1390-1387

1390-1387

1390-1387

1393-1385

1390-1388

 

 

 

 

  پايان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان: بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی وعملکرد دانش آموزان دختر شهرستان خوی و مادران آنان در مورد روشهای پیشگیری از کم خونی فقرآهن

 

ت مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي پژوهشي داخل و خارج از كشور:

نام مجله

عنوان مقا له

نویسنده/نویسندگان

شماره وسال انتشار

 

 فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان

 

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 

 

 

 

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان

 

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان

 

 

 

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

 


 

 

 

 

 

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی وعملکرد دانش آموزان دختر شهرستان خوی و مادران آنان در مورد روشهای پیشگیری از کم خونی فقرآهن

 

فراوانی و شدت افسردگی در دختران نوجوان دبیرستانهای عادی دخترانه شهرخوی در سال تحصیلی 87-1386

 

ارتباط فقر آهن و افسردگی در دانش آموزان دختر شهر خوی در سال 1387

 

بررسی آگاهی و نگرش مادران دانش آموزان دختر شهر خوی در مورد آنمی فقر آهن در سال1382

 

همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در دختران نوجوان شهر خوی

 

 

آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهر خوی باعملکردشان در مورد وضعیت تغذیه کودکان زیر 3 سال

 

میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهر خوی در مورد وضعیت تغذیه ورشد جسمی کودکان زیر 3 سال

 

فراوانی هیپوتیروئیدیسم مادرزادی و ارتباط آن با برخی از عوامل خطر در مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی

 

 

A Comparative Study of Hypochondriacal Concerns inHospital  Personneland Students

حمیده پرتواعظم

 

 

 

 

حمیده پرتواعظم، لیلا مختاری ،حبیبه پرتواعظم

 

حمیده پرتواعظم ، زینب حبیب پور ، فاطمه صفرعلیزاده

 

حمیده پرتواعظم ، زینب حبیب پور

 

 

فاطمه صفرعلیزاده ، حمیده پرتواعظم ، زینب حبیب پور

 

 

فاطمه صفرعلیزاده ، حمیده پرتواعظم ، رقیه صدیفی

 

 

فاطمه صفرعلیزاده ، حمیده پرتواعظم ، رقیه صدیفی

 

 

 

فاطمه صفرعلیزاده ، حمیده پرتواعظم ، رقیه صدیفی

 

 

1387

 

 

 

 

1388

 

 

1388

 

 

 

1387

 

 

 

1389

 

 

1388

 

 

 

1388

 

 

 

 

1389

 

 

 

 


ث:ارايه مقاله در همايش هاي داخلي و خارجي:

ردیف

تاریخ

عنوان همایش

عنوان مقاله

نحوه ارائه

1

شهريور 1392

كنگره بين المللي ارتقا سلامت زنان

بررسي شيوع فقر آهن در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهرستان خوي

چاپ در كتابچه

2

خرداد1382

 

دومین همایش ارتقاءسلامت دانشگاه آزاد خوی

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی وعملکرد دانش آموزان دختر شهرستان خوی و مادران آنان در مورد روشهای پیشگیری از کم خونی فقرآهن

سخنران وچاپ در كتابچه

3

تابستان 89

چالش­های پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن

بررسی شیوع فقر آهن در دختران نوجوان دبیرستان های شهر خوی در سال 1387

پوستر

4

تابستان 89

زنان در آینه پژوهش

نقش زن در ارتقاء معنوی جامعه

پوستر

5

تابستان 89

زنان در آینه پژوهش

حجاب و نقش آن در سلامت روان

پوستر

6

 

تابستان 89

همایش زن در آیینه پژوهش

نگاهی به امنیت اجتماعی زنان پوستر

پوستر

7

 

مهر1389

همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان

فراوانی و شدت افسردگی در دختران نوجوان دبیرستانهای عادی دخترانه شهرخوی در سال تحصیلی 87-1386

پوستر

8

مهر1389

همایش سراسری روانپزشکی کودک ونوجوان

 

ارتباط فقر آهن و افسردگی در دانش آموزان دختر شهر خوی در سال 1387

 

 

پوستر

 

 

 

 

ج:عناوين  طرح هاي تحقيقاتي:

 

وضعيت طرح

 

عنوان طرح

 

سال

سمت

خاتمه يافته

درحال اجرا

مجری طرح

تمام شده

 

تعیین ارتباط شدت افسردگي و فقر آهن درنوجوانان دختر شهرستان خوی

1388

مجری طرح

تمام شده

 

مقایسه میزان هراس از مرگ و افکار خودبیمارپندارانه در میان کارکنان بخش درمان بیمارستانهای شهرستان خوی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی درسال 89-88

1389

همکارطرح

تمام شده

 

تعیین همبستگی افسردگي و شاخص توده بدني ( BMI )  درنوجوانان دختر شهرستان خوی در سال 1388

1389

همکارطرح

تمام شده

 

فراوانی هیپوتیروئیدیسم مادرزادی و ارتباط آن با برخی از عوامل خطر در مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی

 

1389

 

 

تالیفات

سوابق مکتوب

عنوان

 

آناتومی و فیزیولوژی ریه و بیماریهای انسدادی آن با تاکید بر مراقبتهای پرستاری و بازتوانی ریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چ: شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي:

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

دروس تدریس شده

 

 

نام درس

سال تدریس

1

پرستاری بیماریهای سرطان

1385 تاکنون

2

پرستاری بیماریهای کلیه ومجاری ادراری

1385 تاکنون

3

پرستاری بیماریهای اعصاب

1388-1385

4

پرستاری بیماریهای چشم ،گوش وحلق وبینی

1385 تاکنون

5

پرستاری بیماریهای غدد

1392 تاکنون

6

پرستاری بیماریهای تنفس

1385 تاکنون

7

پرستاری بیماریهای خون

1385 تاکنون

8

پرستاری در اختلالات آب والکترولیت

1389 تاکنون

9

پرستاری بیماریهای انورکتال

1390 تاکنون

10

اصول ومهارتهای پرستاری

1385 تاکنون

11

اخلاق پرستاری

1393

12

تنظیم خانواده

1391-1383

13

پرستاری بهداشت محیط

1388-1390

14

شیوه ارائه تدریس

1388-1390

15

پرستاری بهداشت مادران ونوزادان

1385-1388

 حمیده پرتو اعظم

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 6917080
دیروز : 1594
امروز : 464
آنلاین : 268