صفحه اصلی: اساتید
KhoyUniversityLogo
English            
  
 

1_ اطلاعات شخصي

نام : رقيه

نام خانوادگي : صديفي

مرتبه علمی :استاد یار

تاريخ تولد : 1353

وضعيت تاهل : متاهل

Email: sodeify@Yahoo.com

 

2_ سوابق تحصيلي

•           كارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي اروميه  سال75

•           كارشناسي ارشد پرستاري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي79

•           دکتری پرستاری دانشگاه تربیت مدرس 1392

 

3_ فهرست افتخارات

           كسب رتبه اول علمي آزمون ورودی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه تربیت مدرس سال 1387

•           كسب رتبه اول علمي در بين دانشجويان پرستاري كارشناسي دانشكده پرستاري و مامايي اروميه سال 1373

•           كسب رتبه سوم دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون كارشناسي ارشد پرستاري سال 1377

•           كسب رتبه دوم علمي دانش اموختگی كارشناسي ارشد پرستاري سال 1379 واحد تهران پزشكي

•           کسب عنوان استاد نمونه آموزشی و پژوهشی

•           عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته استان آذربایجان غربی

 

* ليست برخي از دروس تخصصي تدريس شده از سال 80 تاكنون

•           درس اصول و فنون پرستاري

•           دروس داخلي جراحي (1) ، (2) ، (3) ، (4)

•           درس پرستاري ويژه

•           درس فوريتهاي پرستاري

•           درس بهداشت مادران و نوزادان

•           درس جمعيت و تنظيم خانواده

•           روش تحقیق در پرستاری

•           مدیریت پرستاری

•           اصول یادگیری و اموزش به بیمار

 

 

 

ليست كارگاههاي آموزشي ضمن خدمت

گذراندن بیش از 500ساعت کارگاه اموزشی که برخی از انها ذکر می شود

گواهينامه دوره آموزش ضمن خدمت و شركت در كارگاه کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت         

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه فلسفه تعليم و تربيت

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه روش تحقيق پيشرفته

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه روش تحقيق در علوم انساني

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه آموزش نرم افزار SPSS 

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه آشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 98

•           گواهينامه دوره آموزشي ضمن خدمت و شركت در كارگاه آموزش ويندوز 98 پيشرفته

•           ضیافت نور

•           اشنایی با عرفانهای کاذب

 

لیست کتب تالیفی و ترجمه

•           تاليف و ترجمه كتاب با عنوان مراقبت پرستاري از بيمار مبتلا به ايدز سال 1383 . تهران انتشارات بشري به سفارش دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

•           ترجمه كتاب با عنوان مقدمه اي بر پرستاري داخلي – جراحي ( پرستاري بيماريهاي گوارشي ) . تهران انتشارات بشري به سفارش دانشگاه آ‍زاد اسلامي واحد خوي

 

مجري طرح تحقيقاتي

•           توانمندسازی روان شناختی پرستاران بالینی و ارائه الگوی کاربردی

•           بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و عملكرد آرايشگران مرد و زن نسبت به بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن

•           بررسي ارتباط گواتر آندميك و عادات تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي شهر خوي

•           بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و عملكرد آرايشگران مرد و زن نسبت به بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن

•           بررسي ارتباط شيوه زندگي و سكته مغزي در بيماران در بيمارستان

 

ساير فعاليتهاي پژوهشي :

عضو هیات داوری در مجلات معتبر علمی پژوهشی رشته پرستاری

•           عضو هيئت داوران و هيات رئيسه جلسات همايش استاني  CVA  1380در دانشگاه ازاد اسلامسی واحد خوی

•           مسئول اجراي همايش وعضو  هيات رئيسه جلسات همايش استاني ارتقاء سلامتي  دردانشگاه ازاد اسلامی واحد خوی

•           عضوکمیته علمی همایش ملی ارتقاءکیفیت خدمات پرستاری و بهبود تعامل با بیمار

 

 

 

 

فهرست برخی از مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال

نويسندگان

 

1

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد آرايشگران مرد و زن نسبت به بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن

فصلنامه علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

زمستان 86

رقيه صديفي

فاطمه صفرعليزاده

حميده پرتواعظم

 

2

بررسي عادات تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي و مقايسه آن با هرم راهنمايي غذايي

فصلنامه علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

87

رقيه صديفي

 

3

بررسي ارتباط گواتر آندميك و عادات تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي

فصلنامه علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

87

رقيه صديفي

فائزه صحبائي

ژاسمن شاه نظريان

 

4

بررسي ارتباط آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي شهر خوي و مادران آنان با عملكرد خودشان در مورد چگونگي از پيشگيري از آنمي فقر آهن

فصلنامه علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

87

حميده پرتو اعظم

فاطمه صفرعليزاده

رقيه صديفي

 

5

فراوانی هیپوتیروئیدیسم مادرزادی و ارتباط آن با برخی از عوامل خطر در مراکز بهداشتی – درمانی شهر خوی

 

 

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه

بهار 89

فاطمه صفرعلیزاده-رقیه صدیفی – حمیده پرتواعظم

6

- بررسی ارتباط آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی با عملکرد شان در مورد وضعیت تغذیه کودکان زیر 3 سال

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه

پاییز 88

فاطمه صفرعلیزاده- حمیده پرتواعظم- رقیه صدیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی در مورد وضعیت تغذیه و رشد جسمی کودکان زیر 3 سال

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی رفسنجان

تابستان 88

فاطمه صفرعلیزاده– حمیده پرتواعظم -رقیه صدیفی

8

تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر خوی و مادران آنان در مورد روشهای پیشگیری از کم خونی فقرآهن

 

 

توانمند سازی روان شناختی در پرستاران بالینی ایران ،

 

 

Nurses’ experiences of perceived support and their contributing factors: A qualitative content analysis.

 

 

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی رفسنجان

 

مجله علمی دانشکده پرستاری مامایی همدان

 

 

 

 

. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

 

 

 

2013;18(3):191.

 

حمیده پرتواعظم– فاطمه صفرعلیزاده-رقیه صدیفی

 

 

 

 

 

صدیفی، زهره ونکی، عیسی محمدی

 

 

 

 

Sodeify R, Vanaki Z, Mohammadi E.

 

 

فهرست برخی از  مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينارها

رديف

عنوان مقاله

عنوان كنفرانس

محل برگزاري

تاريخ

1

بررسی عوامل موثر براموزش به  بیماراز دیدگاه پرستاران:تحلیل محتوای کیفی

 

بررسي علل گرايش جوانان به اعتياد از ديد جامعه شناسي

 

 

 

 

 

 

 

اعتياد جرم يا بيماري ؟

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان

1393

 

 

 

 

 

1385

 

 

 

 

 

2

اعتياد و نظريات روان شناسي

اعتياد جرم يا بيماري ؟

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان

1385

3

اعتياد جرم يا بيماري

اعتياد جرم يا بيماري ؟

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجد سليمان

1385

4

بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و عملكرد آرايشگران مرد و زن نسبت به بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن

دومين همايش سراسري ايدز و اعتياد

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1384

5

بررسي عوامل خطر و رفتارهاي بهداشتي در بروز انفاركتوس ميوكارد بستري در بيمارستان

دومين همايش استاني دانشجويان پرستاري و پرستاران در ارتقاء سلامتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

1383

6

بررسي نگرش و عملكرد دبيران زن در مورد عوامل موثر بر ايجاد سرطان سرويكس و راههاي پيشگيري از آن

دومين همايش استاني دانشجويان پرستاري و پرستاران در ارتقاء سلامتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

1383

7

سوختگي ها

نخستين سمينار دانشجويي در زمينه سوختگي و بلاياي ناشي از آن

دانشگاه علوم پزشكي اروميه و دانشكده پرستاري خوي

1381

8

برنامه بازتواني بيماران سوخته سرپايي پيشنهادي از مركز بهداشتي كلرادو

نخستين سمينار دانشجويي در زمينه سوختگي و بلاياي ناشي از آن

دانشگاه علوم پزشكي اروميه و دانشكده پرستاري خوي

1381

9

كاربرد شيوه هاي مطلوب ارزشيابي باليني از       آموخته هاي دانشجويان رشته پرستاري

بهبود كيفيت آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

1381

10

بررسي ارتباط گواتر آندميك و عادات تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي شهرخوي

اولين همايش پرستاري و مامايي غدد درون ريز

مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي

1380

 

سایر فعالیتهای اجرایی :

ü      مدیریت گروه پرستاری به مدن 4 سال

ü      مجری چندین کارگاه آموزشی در شبکه بهداشت درمان خوی

 رقیه صدیفی

دکتری پرستاری

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 5566301
دیروز : 1285
امروز : 1079
آنلاین : 139