صفحه اصلی: اساتید
KhoyUniversityLogo
English            
  
مشخصات فردی :

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

سیدتقی

کبیری

ایرانی

1344

×

 

متأهل

استادیار

17

 

تلفن

email

fax

منزل

محل کار

همراه

 

Kabiri_stk@yahoo.com

سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

دکترای تخصصی

علوم قرآن وحدیث

دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

تهران

ایران

1387

کارشناسی ارشد

علوم قرآن وحدیث

دانشگاه آزاداسلامی خوی

خوی

ایران

1372

کارشناسی

تربیت مربی عقیدتی

شهید محلاتی قم

قم

ایران

1367

 

عنوان پایان نامه فوق لیسانس  :      روابط اجتماعی ازدیدگاه قرآن

عنوان رساله دکتری :       صفات الهی درآیات متشابه بنابر مکاتب مختلف تفسیری

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

معاون پژوهشی واحدخوی

خوی

1376

1379

دانشگاه آزاداسلامی خوی

 

مدیر آموزشی واحدخوی

خوی

1375

1376

دانشگاه آزاداسلامی خوی

 

مدیرگروه معارف اسلامی واحد خوی

خوی

1376

1388

دانشگاه آزاداسلامی خوی

مدیرگروه ارشدعلوم قرآن وحدیث واحدخوی

خوی

1388

1392

دانشگاه آزاداسلامی خوی

 

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :   (راهنمایی بیش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد)

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

کبری آقاجانپور

کارشناسی ارشد

آفات زبان وراهکارهای درمان آن ازمنظرقرآن وسنت

2

لیلان خوشبختلو

کارشناسی ارشد

خسران از دیدگاه قرآن

3

غفار حعفرپور

کارشناسی ارشد

نور وظلمت از منظرقرآن

4

میترا میقانی

کارشناسی ارشد

جایگاه مردم درقانون اساسی و مستندات قرآنی وروایی آن

5

مریم قربان پور

کارشناسی ارشد

نقش دین در سعادت دنیوی انسان

6

خدیجه مسلمی

کارشناسی ارشد

معیارهای جامعه دینی از منظر قرآن کریم

7

قاسم میرزالو

کارشناسی ارشد

تبیین ادله قرآنی وروایی ولایت فقیه

8

حسن لاهوتی

کارشناسی ارشد

طلاق عاطفی از منظر قرآن و حدیث

9

سمیه ستارنژاد

کارشناسی ارشد

هجرت از منظر قرآن

10

ولی سروری

کارشناسی ارشد

ارزش وجایگاه حق الناس ازمنظر قرآن وروایات

11

لیلا یادآوری

کارشناسی ارشد

استکبار  ازمنظرقرآن و روایات

12

احد ایمان زاده

کارشناسی ارشد

جوان ازمنظرقرآن وسنت با تمرکز بر بعد تربیت

13

زهرا اکبری آذر

کارشناسی ارشد

تبیین مقوله ذکر  از منظرقرآن

14

حسین پوراسماعیل

کارشناسی ارشد

فلسفه و جایگاه ازدواج درقرآن وسنت

15

بهمن زاویه

کارشناسی ارشد

بررسی فلسفه واسراراجزاء نماز

16

سجادجعفرزاده

کارشناسی ارشد

آسیب شناسی تبلیغ دین

17

کبری امینی

کارشناسی ارشد

تبیین مقوله شکرازمنظرقرآن وروایات

18

سارا مرادنیا

کارشناسی ارشد

قلب وحالات آن در قرآن و حدیث

19

عباس سلیم زاد

کارشناسی ارشد

تبیین مقوله شرک ازدیگاه قرآن وسنت

20

زهرا قا  سمی

کارشناسی ارشد

بررسی مقوله بدعت ازمنظر قرآن وروایات

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

مردی ازجنس فرشته (زندگینامه دادستان شهیدولی حاجی قلیزاده)

×

 

دانشگاه آزاداسلامی خوی- انتشارات سروش

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

The place of thought and thinking in Noble Qur’an

 

Life Science Journal

2013

The educational approach of allegory in religious texts

 

Life Science Journal

2012

Effective Methods of Teaching in Sciences with a Religious Approach

 

Journal of American Science

2012

طرح - پروژه های پژوهشی :

عنوان

موسسه حمایت کننده

مقایسه تطبیقی صفات خداوند در عهد عتیق و قرآن کریم

دانشگاه آزاداسلامی خوی

ابعاد دینی، فرهنگی پارسیان هند

دانشگاه آزاداسلامی خوی

بررسی تأثیرسبک مدیریت، قضاوت و رفتارعملی شهید حاجی قلیزاده درجلوگیری ازناهنجاری های اجتماعی درشهرستان خوی

دانشگاه آزاداسلامی خوی

بررسی دیدگاه ابن عربی در تنزیه وتشبیه

دانشگاه آزاداسلامی خوی

سعادت وکرامت انسان ازدیدگاه امام خمینی ومقایسه آن باقرآن کریم

دانشگاه آزاداسلامی خوی

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

 علوم قرآن – علوم حدیث – انسان شناسی

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

The effect of religious teachings in the development of consecration

فرانسه

2012

الطریق التعلیمی للتشجیع والتأدیب فی القرآن والسنه

 

مالزی

2011

تاریخ دراسه القرآن والقراءات

مالزی

2010

جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده :

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

رتبه برتر(مقام سوم)پایان نامه های قرآنی در مقطع دکتری  1388

نمایشگاه بین المللی قرآن

ایران

نفر اول مسابقات سراسری حفظ یک جزء قرآن در بین اساتید کشور

مرکزپژوهش های قرآن وعترت دانشگاه آزاداسلامی

ایران

پژوهشگرنمونه  1391

دانشگاه آزاداسلامی خوی

ایران

پژوهشگرنمونه 1389

دانشگاه آزاداسلامی خوی

ایران

استاد نمونه 1381

دانشگاه آزاداسلامی خوی

ایران

هادی سیاسی نمونه 1383

نمایندگی ولی فقیه درمنطقه مقاومت آغ

ایران

استادبسیجی نمونه 1380

ناحیه مقاومت خوی

ایران

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

عضویت در کمیته علمی آکادمی جهانی علوم، مهندسی و تکنولوژی

-------

1391

 

 

 

تخصص و مهارت در زبانهای علمی :

زبانهای خارجی که به آنها مسلط می باشید

میزان مهارت

نوشتن

خواندن

صحبت کردن

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

انگلیسی

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

عربی

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

 

×

فارسی

×

 

 

 

×

 

 

×

 

 

 

 

فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکی

×

 

 

 

 

 

×

 

×

 

 

 

 سید تقی کبیری

دکتری علوم قرآن و حدیث

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7143456
دیروز : 2304
امروز : 1030
آنلاین : 1649