صفحه اصلی: اساتید
KhoyUniversityLogo
English            
  
 


پست الترونیکی:m_vafaiemehr@yahoo.com

بیوگرافی : 

اینجانب محمد وفائی مهر در سال 1342 در شهرستان خوی متولد شد م و پس از طی مدارج تحصیلی در سال 1373 در گروه علوم تربیتی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی گردیدم و در سال 1375 پس از شرکت در مصاحبه علمی  بعنوان عضو هیات علمی تمام وقت مشغول به کار شدم .

افتخارات کسب شده :

استاد نمونه سال 1379 در  منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی

مسئول مرکز مشاوره وراهنمائی ومشاور نمونه سال 1384 در منطقه 2 دانشگاه ازاد اسلامی

مربی تربیتی نمونه( تلاشگر) در آموزش وپرورش در سطح کشور سال1372

مربی تربیتی نمونه در سطح استان در آموزش وپرورش سال 1373

دریافت تقدیر نامه به جت ترویج فرهنگ اسلامی ونماز در آموزش وپرورش1369

دریافت تقدیر نامه از معاونت پزوهشی واحد خوی به جهت تلاشهای ارزشمند در امور پزوهشی1379

دریافت تقدیر نامه از معاونت پزوهشی واحد خوی به جهت خدمات در امور پزوهشی1388

دریافت لوح تقدیر به جهت  موفقیت در بخش پزوهش نخستین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور

دریافت لوح تقدیر از معاونت پزوهشی واحد به عنوان پزوهشگر نمونه سال 1387 

دریافت لوح تقدیر به عنوان عضوبرتر انجمن اولیا ومربیان ازمعاون وزیر آموزش وپرورش 1391

دریافت لوح تقدیر از ریاست واحد به جهت تلاش بی دریغ وارزشمند در پست مدیریت آموزش 1380

دریافت لوح تقدیر از ریاست واحد به جهت مساعی ومشارکت فعال در برگزاری همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت اموزش....1389

دریافت لوح تقدیر از فرماندار خوی به جهت برگزاری چهارمین دوره انتخابا ت مجلس خبرگان وسومین دوره شوراهای اسلامی1386

کتب منتشرکرده:

1.      روانشناسی کار{تالیف}

2.      روانشناسی صنعتی و سازمانی{تالیف}                                           

3.      روش های استفاده از منابع یادگیری{تالیف}

4.      آنچه معلمان درمورد روشهای تدریس باید بدانند{ ترجمه)

مقالات چاب شده در مجلات معتبر علمی و پزوهشی وارائه شده در همایشهای ملی وبین المللی

1.      اعتیاد خانواده و جامعه

2.      رهبری از دیدگاه حضرت علی(ع)

3.      بررسی مشکلات و اختلالات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

4.      بررسی نقش تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

5.      روش های  بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه

6.      بررسی روشهای تصمیم گیری در مدیریت ازدیدگاه حضرت علی(ع)

7.      نقش و جایگاه سازماندهی از دیدگاه حضرت علی (ع}

8.      رابطه بین خلاقیت و انگیزش  پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی در سال تحصیلی 89-88

9.      جایگاه و  منزلت زن از دیدگاه حضرت علی (ع) و دیگر اندیشمندان

10.  تاثیر سبک هویتی و هوش هیجانی درعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی

11.  تعلیم وتربیت از دیدگاه اسلام

12.  ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404

13.  ضرورت و اهمیت اموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان

14.  بررسی رابطه مهارت های سه گانه مدیران گروه های آموزشی با ارتقاء  کیفی آموزش در دانشگاه

15.  مبانی مدیریت در حکومت اسلامی

16.  پیش بینی تعهد سازمانی  از روی سبکهای تفکر.سطح  تحصیلات دربین کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی خوی

17-شناسائی عوامل موثر برمدیریت کلاس درس معلمان ومدیران شهرستان خوی

18- شناسائی عوامل موثر برمدیریت کلاس درس معلمان ومدیران شهرستان خوی جهت ارائه مدل مناسب

طرح های پژوهشی:

1.      بررسی رابطه  مهارت های سه گانه مدیران گروه های آموزشی با ارتقاء کیفی آموزش دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2.      بررسی و تجزیه و تحلیل علل وعوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 79-78

3.      بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزش  پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی در سال تحصیلی 89-88

4.      مکانیزاسیون تست شخصیت mmpi

5.      تاثیر سبک هویتی و هوش هیجانی درعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی1392

6.      پیش بینی  تعهد  سازمانی ازروی سبک های تفکرکارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحدخوی(1391)

7.      بررسی مسائل ومشکلات شهرستان خوی از بعد مدیریتی1394

8.   بررسی مشکلات و اختلالات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:

1.      بررسی میزان باور دینی دانش آموزان متوسطه نظری شهرستان خوی در سال تحصیلی92-91 واحدخوی

2.      بررسی وشناسائی عوامل موثر در توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه کارشناسان وزارت آموزش وپرورش ومدیران مدارس ابتدائی خوی  {توحید عباسی} 1393

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

·         بررسی نقش استفاده از اینترنت بر خود کارآمدی و پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان پلدشت 1392 (مریم  سلماسی)

  راهنمائی پایا ن نامه  کارشناسی ارشد :

 

1.      بررسی رابطه حمایت سازمانی مدیران با اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب {مهدی علی نزاد عباسی }1393

2.      بررسی رابطه توانمند سازی ویادگیری سازمانی با بهره وری مطالعه موردی کار کنان آموزش وپرورش شهرستان سلماس {مهسا قانع} 1393

3.      بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروزه های شش سیگما درصنعت خودرو سازی آذربایجان {مجید اکبری بختوری }1393

4.      بررسی نقش توسعه حرفه ای معلمان  بر کیفیت تدریس آنان در شهرستان خوی سمیه ابراهیم خانی {1394}

5.      بررسی تاثیر ادراک دانش آموزان از جو روانی کلاس درس بر انگیزش درونی واضطراب  وپیشرفت تحصیلی آنان {اکرم فرج زاده }1394

6.      بررسی تاثیر فرایند برنامه ریزی فضاهای آموزشی برعملکرد معلمان و دانش آموزان دوره ابتدائی{ محمد سعید نزاد}1394

7.      بررسی وضع موجود ومطلوب فضا وتجهیزات آموزشی متوسطه دوره اول مدارس دولتی شهر هریس با توجه به استانداردها  وشاخص ها ی برنامه توسعه کشوری (عالیه ستار نژاد ) 1394

8- بررسی نقش خودکار آمدی وکمال گرائی بافرسودگی شغلی وادراک کارکنان ازاهداف سازمانی مقطع متوسطه درآموزش ورورش شهرستان اسکو در سال تحصیلی 94-95 (ازیتا جدائی )94

9-بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بررشدمهارت اجتمائی دانش آموزان پایه اول ابتدائی در منطقه آموزش وپرورش پلدشت (شهریار محمدی )94

10- بررسی تاثیر استفاده از اینترنت وشبکه های اجتماعی برمیزان افت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان خوی(سمیرا سلیمانی)95

 

مسئولیتها:

1.      مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی واحد  خوی و مشاور (از سال 1380 الی 1389)

2.      مدیر اموزش واحد( از سال1378 الی 1380)

3.      قائم مقام معاونت آموزشی ودانشجوئی  واحد( از سال1378 الی 1380)

4.      عضو ثابت شورای جذب دانشگاه از سال 85

5.      عضو کمیسیون موارد خاص واحد از 1387 الی 1388

6.      عضو کمیته انتظامی اساتید  واحد1387 الی 1389

7.      عضو شورای آموزشی وبزوهشی دانشکده علوم انسانی واحد خوی از سال 1388

8.      عضو کمیته تاسیس رشته های جدیددانشگاه از سال 1388

9.      مدیر گروه رشته های آموزش ابتدائی و روانشناسی بالینی و مشاوره و راهنمایی دانشگاه ازاد خوی(از سال 1384 الی 1393)                                                     

10.  راه انداز و عضو تشکل های  اسلامی  واحد خوی

11.  راه انداز وتجهیز گار کا ههای علو تربیتی ومشاوره وروانشناسی واحد 1388

12.  عضو کمیته تنظیم بوجه واحد در سال 1387

13.  عضو کمیته تخفیف شهریه دانشجویان واحد  در سال 1389 واز تاریخ 7/9/94 به مدت دوسال

14.  میهمان کمیته آموزش پس از سواد نهضت سواد اموزی شهرستان خوی در سال 1380

15.  معاون دانشجوئی واحد خوی از سال 1393 الی 30/8/94

16.  معاون دانشجوئی فرهنگی واحد خوی از30/8/94

17.  مربی تربیتی از سال 1367 الی 1375 در آموزش وپرورش شهرستان خوی

18.  مسئول کمیته انضباطی دانشجوئی از 1393

19.  عضو کمیته ارتقا اساتید ازاردیبهشت 1394الی 95/6/30

20.  عضو کمیته فرهنگی دانشگاه از سال1394

21.  عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی از سال 1394

22.  عضو شورای اداری دانشگاه از سال 1393

23.  عضو هیات علمی تمام وقت رسمی قطعی پایه 19

24.  دبیر کمیسیون دانشجوئی وفرهنگی وورزشی دانشگاه ازاد اسلامی در استان 94

25-- عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران 

26-عضو انجمن نویسندگان شهرستان خوی

27-عضوکارگروه برنامه ریزی وشورای ارزیابی عملکرد برنامه ها وفعالیت های واحدازمورخه 21/6/95

فعالیتهای اجتمائی سیاسی :

.      عضو جمعیت همیاری وهمکاری مردم با مسئولین شهرستان خوی درکمیته دانشگاه

.      عضوستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی خوی                                 

.       عضو بسیج از سال 1359

.       رزمنده جبهه های حق علیه باطل به مدت 15 ماه

.       مشاور شورای شهر شهرستان خوی

.      عضو شورای عالی آموزش وپرورش شهرستان  خوی در سالهای 88الی 90 و92الی 94و95الی97

.      عضو کمیته شناسائی آسیبهای اجتمائی شهرستان خوی از سال 1394

.       عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی از سال 1394

مدارک تحصیلی :

·         لیسانس زبان وادبیات فارسی   -  لیسانس علوم تربیتی (مدیریت وبرنامه  ریزی آموزشی) فوق  لیسانس مدیریت آموزشی - دکتری مدیریت آموزشی

گار گا ههای گذراند ه :

1.      گار گاه آموزشی معرفت افزائی 1392

2.      گارگاه دانش افزائی اساتید با موضوع ضیافت اندیشه

3.      گارگاه بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

4.      گارگاه آمادگی toefl 3

5.      گار گاه انگیزش ویادگیری اثر بخش

6.      گارگاه کاربرد فن آوری  اطلاعات

7.      گارگاه آشنائی با شیوه های تولید وچاپ مقالات علمی در مجلات isi

8.      گار گاه مدیریت عملیات

9.      گارگاه آموزش آشنائی با قوانین و آیین نامه های بزوهشی

10.  گارگاه روش تحقیق

11.  گارگاه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

12.  گار گاه  آشنائی مقدماتی با نرم افزار spss

13.  آشنائی با اینترنت

14.  گارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی

15.  گارگاه روشهای برقراری ارتباط موفق                       

16.  گارگاه power point

17.  گارگاه آموزش نرم افزار spss

18.  گارگاه پرورش خلاقیت فردی و گروهی

19.  گار گا ه مرکز مشاوره

20.  گارگاه برنامه ریزی درسی والگو ی تدوین طرح درس

21.  گارگاه آموزش وبلاک {گروه دوم}

22.  آ شنائی با بسته نرم افزاری office

23.  گارگاه ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی {گروه 1و2}

24.  آ شنائی با مهمترین بحرانهای دانشجوئی

25.  اختلال استرس پس از سانحه

26.  مشاوره قبل از ازدواج

27.  کارگاه آشنائی با تفسیر سوره ملک

28.  کارگاه آشنائی با تفسیر سوره فرقان

29.  کارگاه مشکلات روانشناختی دانشجویان

30.  گارگاه مشاوره خانواده ومشاور تحصیلی

31.  گارگاه مواد مخدر وپیامدهای سوء آن

32.  کارگاه مدیران مراکز مشاوره دانشجوئی  1384

33.  سبکهای یادگیری وروشهای اثربخش مطالعه 1381

34.  کارگاه مشاروه دانشجوئی (شناخت درمانی)

35-کارگاه تعلیم وتربیت 1و2-1395

گار گاههای برگزار کرده :

1.      برگزاری گارگاه برنامه ریزی و روش تدریس برای بورسیه های دکتری دانشگاه ازاد خوی (دو گروه)

2.      برگزاری گار گاه آسیب شناسی تربیت دانشجوئی برای کارکنان واساتید واحد خوی

3.      برگزاری کارگاه مبانی تکریم ارباب رجوع برای کارکنان واحد 1385(دوگروه)

4.      برگزاری کارگاه آشنائی با مفاهیم مدیریت آموزشی برای کارشناسان ومدیران آموزش  واحد خوی138

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

·         بررسی تحلیلی علل وعوامل موثر بر رضایت شغلی دبیران مرد مفطع متوسطه در شهرستان خوی1374

عنوان پایان نامه دوره دکتری:PhD 

·         شناسائی عوامل موثر بر مدیریت کلاس درس به منظور ارائه مدل مناسب

زمینه پژوهشهای مورد علاقه :

·         رابطه بین تخصص مدیریت وعملکرد

تسلط به زبانهای علمی:

·         انگلیسی در سطح خوب—ترکی استانبولی در سطح  عالی—عربی در سطح خوب -– فارسیمحمد وفائی مهر

دکتری مديرت آموزشي

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 5613009
دیروز : 1576
امروز : 2098
آنلاین : 454