صفحه اصلی:اخبار
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 83570
1399/07/28 :تاریخ انتشار


راهنمای پذیرش قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی


راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید 1399_Page_2.jpg
راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید 1399_Page_3.jpg
راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید 1399_Page_4.jpg
راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید 1399_Page_5.jpg
راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید 1399_Page_6.jpg  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7143506
دیروز : 2304
امروز : 1080
آنلاین : 1642