صفحه اصلی:اخبار
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 43473
1398/06/13 :تاریخ انتشار


عزای حسینی در دانشگاه ازاد اسلامی خوی- چهارم محرم

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 6865732
دیروز : 1773
امروز : 1586
آنلاین : 344