صفحه اصلی:اخبار
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 193696
1400/06/03 :تاریخ انتشار


برگزاری کنفرانس ملی تحقیق و توسعه(R.D) در خوی

همایش ملی «تحقیق و توسعه و کاربردهای آن» در آذر ماه 1400 برگزار خواهد شد.