صفحه اصلی:اخبار
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 183696
1400/05/24 :تاریخ انتشار


بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی از مرکز قره ضیاالدین

دکتر علی باقرزاده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی  از مرکز قره ضیاالدین بازدید و از نزدیک به مسائل آن مرکز رسیدگی نمودند.